Domingo da Santísima Trindade - ciclo APrimeira Lectura     Ex 34, 4b-6. 8-9
LECTURA DO LIBRO DO ÉXODO
O Señor, o Señor Deus, compasivo e benfeitor

     Naqueles días, Moisés ergueuse cedo e subiu ao monte Sinaí, conforme lle mandara o Señor, levando consigo as dúas táboas de pedra.

     O Señor baixou na nube e presentouse alí onda Moisés, que invocaba o nome do Señor. O Señor, pasando diante del, proclamou:
     ‑ Oh Señor, oh Señor, Deus compasivo e benfeitor, tardo á ira, rico en amor e lealdade.

     Moisés, ao tempo que se prostraba polo chan e adoraba, dixo:
     ‑ Se acadei graza na túa presenza, Señor, pídoche que veñas ti connosco; este é sen dúbida un pobo de dura caluga, pero ti perdoarás as nosas culpas e pecados e farás de nós a túa herdade.


Palabra do Señor                                                     R/. Grazas a DeusSALMO RESPONSORIAL     Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56
R/.  (52b):  Ti es digno de gloria e loanza por sempre.

            Bendito es Ti, Señor, Deus dos nosos pais,
            bendito o teu nome, santo e glorioso.


            Bendito es Ti no templo santo da túa gloria,
            Bendito es Ti sobre o trono do teu reino,


            Bendito es Ti que sondas os abismos,
            e estás sentado sobre querubíns.


            Bendito es Ti no firmamento do ceo.Segunda Lectura     2 Cor 13, 11-13
LECTURA DA SEGUNDA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO aos CORINTIOS
A graza de Xesús Cristo, o amor de Deus e a comuñón do Espírito Santo 

            Irmáns:

            Estade alegres, camiñade cara á perfección, dádevos azos, andade de acordo, vivide en paz e o Deus do amor e da paz estará convosco.

            Saudádevos uns aos outros co ósculo santo. Mándanvos saúdos todos os cristiáns.

            Que a graza do Señor Xesús Cristo, o amor de Deus e a comuñón do Espírito Santo vos acompañen a todos.


Palabra do Señor                             R/. Grazas a DeusALELUIA    Cf. Ap 1, 8
Se non se canta, pódese omitir


Aleluia, aleluia.

Gloria ao Pai e ao Fillo e ao Espírito Santo,

ó Deus que é, e que era, e que virá.

Aleluia.Evanxeo     Xn 3, 16-18
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN
Mandou Deus o seu Fillo para que, por El, se salve o mundo

            Naquel tempo, díxolle Xesús a Nicodemo:

De tal xeito amou Deus o mundo, que lle deu o seu Fillo Unixénito, para que todo o que cre
nel non se perda, senón que teña vida eterna.

            Non mandou Deus o Fillo ao mundo para que xulgue o mundo, senón para que por el se salve o mundo. O que cre nel, non é xulgado; mais o que non cre, xa está xulgado, porque non creu no Fillo Unixénito de Deus.


Palabra do Señor                                         R/. Loámoste, Cristo
Comentarios

Publicacións populares