III Domingo de Pascua - ciclo B


Primeira Lectura   Feit 3, 13-15. 17-19

Matastes o autor da vida, a quen Deus resucitou de entre os mortos

LECTURA DO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS


            Naqueles días, díxolle Pedro ao pobo:


O Deus de Abrahán, de Isaac e de Xacob, o Deus de nosos pais, glorificou o seu servo Xesús, a quen vós entregastes e negastes diante de Pilato, cando este estaba decidido a deixalo en liberdade.

            Pero vós rexeitastes o Santo e o Xusto; pedistes que indultasen un asasino, mentres que matastes o dono da vida, a quen Deus resucitou de entre os mortos. Disto nós somos testemuñas.

            Xa sei, irmáns, que obrastes por ignorancia, como tamén as vosas autoridades, pero Deus cumpriu así o que anunciara por boca dos profetas, que o seu Cristo padecería. Arrepentídevos, logo, e convertédevos para que se borren os vosos pecados.


                        Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus


 


SALMO RESPONSORIAL   Sal 4, 2. 4. 7. 9

R.: (7a) Fai brillar sobre nós, Señor, a luz do teu rostro.

Ou: Aleluia.


Cando te invoco, respóndeme,

meu Deus, meu defensor;

na estreiteza ti déchesme fartura;

apiádate de min e escoita a miña oración.


Recoñecede que o Señor enalteceu o seu amigo,

que o Señor me responde cando o chamo.


Moitos din: “Quen nos amosará a felicidade,

se fuxiu de nós, Señor, a luz do teu rostro?”.


Déitome en paz e logo adormezo,

porque só ti, Señor, me dás seguridade.
Segunda Lectura   1 Xn 2, 1-5a

El é propiciación polos nosos pecados e polos de todo o mundo

LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN XOÁN


            Meus filliños, escríbovos estas cousas para que non pequedes; pero, se algún peca, temos quen nos defenda diante do Pai, Xesús Cristo, o xusto. El é quen expía os nosos pecados, e non só os nosos, senón tamén os de todo o mundo.

            Sabemos que o coñecemos de verdade polo feito de que cumprimos cos seus mandamentos. O que di: “Eu coñézoo”, pero non cumpre cos seus mandamentos, é un mentireiro e non ten en si a verdade revelada.

            Quen garda a súa Palabra, nel o amor de Deus chega de verdade ao máximo.                        Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus


 


ALELUIA   Cf. Lc 24, 32

Se non se canta, pódese omitir.


Aleluia, aleluia.

Señor Xesús, descúbrenos o sentido das Escrituras;

fai arder o noso corazón mentres nos falas.

Aleluia.


 


Evanxeo   Lc 24, 35-48

Tal está escrito, que Cristo ha padecer e resucitar de entre os mortos ao terceiro día

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS


            Naquel tempo, os discípulos de Xesús que volveron de Emaús contaron o que lles pasara polo camiño e como o recoñeceran no partir o pan.


            Estando eles comentando estas cousas, presentóuselles Xesús no medio e díxolles:

            — A paz sexa convosco!


            Sobresaltados e cheos de medo, coidaban contemplar un espírito. Pero el díxolles:

            — Por que estades asustados, e a que veñen esas dúbidas? Mirade para as miñas mans e para os meus pés, sonvos eu. Palpade aquí e decatádevos de que un espírito non ten carne nin ósos, como vedes que teño eu.


            E, dicindo isto, mostroulles as mans e mais os pés. Pero eles, tolos de contento e sen saíren do seu asombro, non acababan de crer. Xesús preguntoulles:

            — Tedes por aí algo que comer?


            Déronlle un anaco de peixe asado. El colleuno e comeuno diante deles. Logo díxolles:

            — A isto me referíaeu cando, estando aínda convosco, vos dicía que conviña que se cumprise todo o que está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e mais nos Salmos acerca de min.


            E abriu os seus entendementos para que comprendesen as Escrituras. E engadiu: 

            — Así está escrito: o Mesías padecerá e resucitará de entre os mortos no terceiro día, e predicarase no seu nome a conversión e mais o perdón dos pecados a todos os pobos, empezando por Xerusalén. Vós seredes testemuñas de todo isto.


                        Palabra do Señor                                         R.: Loámoste, Cristo

Comentarios

Publicacións populares