Xn 16, 12-15 Todo o que ten o Pai é meu; o Espírito recibe do meu e darávolo a coñecer


Santísima Trindade CComentarios

Publicacións populares