DOMINGO XXIV ORDINARIO

 

Primeira Lectura   Is 50, 5-9a

Ofrecinlles o meu lombo aos que me ferían

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS

 

            O Señor abriu o meu oído,

e eu non me rebelei, non me botei para atrás.

 

            Ofrecinlles o lombo aos que me azoutaban,

e a miña cara aos que me arrincaban a barba.

 

            Non escondín a miña cara dos insultos e das cuspiñadas.

 

            Pero o Señor axudarame,

por isto non me sinto avergonzado, e poño a miña cara coma un diamante,

pois sei que non me avergonzarei.

 

            O que defende a miña causa está cerca.

 

Quen litigará comigo cando comparezamos ante a comunidade?

            Quen traballa a miña xusta sentenza está detrás de min.

            O Señor axudarame, quen será o que me declare culpable?

 

 

          Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL   Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: (9)Camiñarei na presenza do Señor na terra da vida.

Ou:Aleluia.

 

Amo o Señor porque escoita

a miña voz suplicante,

porque achega a min o seu oído

no día en que o invoco.

 

Envolvíanme lazos de morte

atrapáranme as redes do abismo,

atopeime en apuro e aflición.

Invoquei o nome do Señor:

“Señor, sálvame a vida!”.

 

O Señor é xusto e clemente,

o noso Deus é compasivo.

O Señor garda os humildes,

na miña debilidade hame socorrer.

 

El librou da morte a miña vida,

das bágoas os meus ollos,

da caída os meus pés.

Camiñarei na presenza do Señor

na terra da vida.

 

 

 

Segunda Lectura   Sant 2, 14-18

Se a fe non frutifica en obras, está morta.

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SANTIAGO

 

            Irmáns benqueridos:

 

            Que proveito lle trae a un dicir que ten fe, se non ten feitos? Acaso o poderá salvar esa fe?

 

            Se un irmán ou unha irmá andan espidos e necesitados do pan de cada día e vai un de vós e dilles: “Ídevos en paz, quentádevos e fartádevos”, pero non lles dá aquilo que lle cómpre ao seu corpo, que proveito levan?

 

            Pois o mesmiño pasa coa fe; se non ten feitos, leva a morte na súa cerna.

 

            Pode dicir alguén: “Ti tes a fe, eu teño os feitos”.

            — Amósame a túa fe sen feitos que eu polos feitos heiche de amosar a miña fe.

 

 

                                    Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus

 

 

ALELUIA   Gál 6, 14

Se non se canta, pódese omitir.

 

Aleluia, aleluia.

Lonxe de min gloriarme se non é na cruz do Señor,

por quen o mundo está crucificado para min e eu para o mundo.

Aleluia.

 

 

 

Evanxeo   Mc 8, 27-35

Ti es o Cristo... É preciso que o Fillo do Home padeza moito

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS

 

            Naquel tempo, ía Xesús cos seus discípulos cara ás aldeas de Cesarea de Filipoe, polo camiño, preguntoulles:

            — Quen di a xente que son eu?

 

            Eles responderon:

            — Uns que Xoán Bautista, outros que Elías e outros que algún dos profetas.

 

            El preguntoulles a eles:

            — E vós, quen dicides que son?

 

            Respondeu Simón Pedro:

            — Ti es o Mesías.

 

            E prohibiulles dicirlle nada a ninguén.

 

            Entón, empezou a adoutrinalos dicíndolles:

            — O Fillo do Home ten que padecer moito e ser rexeitado polos sumos sacerdotes e polos letrados e ser axustizadoe, despois de tres días, ha de resucitar.

 

            E dicíao con toda claridade.

 

            Entón, Pedro levouno consigo e empezou a rifarlle. Pero Xesús deu a volta e, mirando cara aos seus discípulos, reprendeu a Pedro:

            — Camiña detrás de min, Satanás, que ti non consideras as miras de Deus, senón as dos homes.

 

            E chamou a xente onda os seus discípulos e díxolles a todos:

            — Se alguén quere vir detrás de min, que renuncie a si mesmo, que cargue coa súa cruz e que me siga. Pois o que queira poñer a salvo a súa vida perderaa, pero quen perda a súa vida pola miña causa e pola do Evanxeo, ese poñeraa a salvo.

 

          Palabra do Señor                                         R.: Loámoste, Cristo

Comentarios

Publicacións populares