Lc 10, 25-37 Quen é o meu próximo?

 


Domingo XV do Tpo. Ordinario C

Comentarios

Publicacións populares