Amoris Laetitia - capítulo 2B

Imaxe relacionada


ALGÚNS DESAFÍOS
50. As respostas recibidas ás dúas consultas efectuadas durante o camiño sinodal, mencionaronas máis diversas situacións que expoñen novos desafíos. Ademais das xa indicadas, moitos se referiron á función educativa, que se ve dificultada, entre outras causas, porque os pais chegan á súa casa cansos e sen ganas de conversar, en moitas familias xa nin sequera existeo hábito para comer xuntos, e crece unha gran variedade de ofertas de distracción ademais da adicción á televisión. Isto dificulta a transmisión da fe de pais a fillos. Outros indicaron que as familias adoitan estar enfermas por unha enorme ansiedade. Parece haber máis preocupación por previr problemas futuros que por compartir o presente. Isto, que é unha cuestión cultural, agrávase debido a un futuro profesional incerto, á inseguridade económica, ou ao temor polo porvir dos fillos.

51. Tamén se mencionou a drogodependencia como unha das pragas da nosa época, que fai sufrir a moitas familias, e non poucas veces termina destruíndoas. Algo semellante ocorre co alcoholismo, o xogo e outras adiccións. A familia podería ser o lugar da prevención e da contención, pero a sociedade e a política non terminan de decatarse de que unha familia en risco « perde a capacidade de reacción para axudar aos seus membros [...] Notamos as graves consecuencias desta ruptura en familias esnaquizadas, fillos desarraigados, anciáns abandonados, nenos orfos de pais vivos, adolescentes e mozos desorientados e sen regras ».38 Como indicaron os Bispos de México, hai tristes situacións de violencia familiar que son caldo de cultivo para novas formas de agresividade social, porque « as relacións familiares tamén explican a predisposición a unha personalidade violenta. As familias que inflúen para iso son as que teñen unha comunicación deficiente; nas que predominan actitudes defensivas e os seus membros non se apoian entre si; nas que non hai actividades familiares que propicien a participación; nas que as relacións dos pais adoitan ser conflitivas e violentas, e nas que as relacións paterno-filiais caracterízanse por actitudes hostís. A violencia intrafamiliar é escola de resentimento e odio nas relacións humanas básicas ».39

52. Ninguén pode pensar que debilitar á familia como sociedade natural fundada no matrimonio é algo que favorece á sociedade. Ocorre o contrario: prexudica a maduración das persoas, o cultivo dos valores comunitarios e o desenvolvemento ético das cidades e dos pobos. Xa non se advirte con claridade que só a unión  exclusiva e indisoluble entre un home e unha muller cumpre unha función social plena, por ser un compromiso estable e por facer posible a fecundidade. Debemos recoñecer a gran variedade de situacións familiares que poden brindar certa estabilidade, pero as unións de feito ou entre persoas do mesmo sexo, por exemplo, non poden equipararse sen máis ao matrimonio. Ningunha unión precaria ou pechada á comunicación da vida asegúranos o futuro da sociedade. Pero quen se ocupan hoxe de fortalecer os matrimonios, de axudarlles a superar os riscos que os ameazan, de acompañalos no seu rol educativo, de estimular a estabilidade da unión conxugal?

53. « Nalgunhas sociedades aínda está en vigor a práctica da poligamia; noutros contextos permanece a práctica dos matrimonios combinados [...] En numerosos contextos, e non só occidentais, estase amplamente difundindo a praxe da convivencia que precede ao matrimonio, así como convivencias non orientadas a asumir a forma dun vínculo institucional ».40 En varios países, a lexislación facilita o avance dunha multiplicidad de alternativas, de maneira que un matrimonio con notas de exclusividade, indisolubilidade e apertura á vida termina aparecendo como unha oferta anticuada entre moitas outras. Avanza en moitos países unha deconstrucción xurídica da familia que tende a adoptar formas baseadas case exclusivamente na paradigma da autonomía da vontade. Aínda que é lexítimo e xusto que se rexeiten vellas formas de familia « tradicional », caracterizadas polo autoritarismo e mesmo pola violencia, isto non debería levar ao desprezo do matrimonio senón ao redescubrimiento do seu verdadeiro sentido e á súa renovación.
A forza da familia « reside esencialmente na súa capacidade de amar e ensinar a amar. Por moi ferida que poida estar unha familia, esta pode crecer grazas ao amor ».41

54. Nesta breve mirada á realidade, desexo resaltar que, aínda que houbo notables melloras no recoñecemento dos dereitos da muller e na súa participación no espazo público, aínda hai moito que avanzar nalgúns países. Non se terminan de erradicar costumes inaceptables.
Destaco a vergoñosa violencia que ás veces se exerce sobre as mulleres, os malos tratos familiares e distintas formas de escravitude que non constitúen unha mostra de forza masculina senón unha covarde degradación. A violencia verbal, física e sexual que se exerce contra as mulleres nalgúns matrimonios contradi a natureza mesma da unión conxugal. Penso na grave mutilación xenital da muller nalgunhas culturas, pero tamén na desigualdade do acceso a postos de traballo dignos e aos lugares onde se toman as decisións. A historia leva as pegadas dos excesos das culturas patriarcales, onde a muller era considerada de segunda clase, pero lembremos tamén o aluguer de ventres ou « a instrumentalización e mercantilización do corpo feminino na actual cultura mediática ».42
Hai quen consideran que moitos problemas actuais han ocorrido a partir da emancipación da muller. Pero este argumento non é válido, « é unha falsidade, non é verdade. É unha forma de machismo ».43 A idéntica dignidade entre o home e a muller móvenos a alegrarnos de que se superen vellas formas de discriminación, e de que no seo das familias desenvólvase un exercicio de reciprocidad. Se xorden formas de feminismo que non podamos considerar adecuadas, igualmente admiramos unha obra do Espírito no recoñecemento máis claro da dignidade da muller e dos seus dereitos.

55. O home « xoga un papel igualmente decisivo na vida familiar, especialmente no protección e o sostemento da esposa e os fillos [...] Moitos homes son conscientes da importancia do seu papel na familia e víveno co carácter propio da natureza masculina.
A ausencia do pai marca severamente a vida familiar, a educación dos fillos e a súa integración na sociedade. A súa ausencia pode ser física, afectiva, cognitiva e espiritual. Esta carencia priva aos nenos dun modelo apropiado de conduta paterna ».44

56. Outro desafío xorde de diversas formas dunha ideoloxía, xenéricamente chamada gender, que « nega a diferenza e a reciprocidade natural de home e de muller. Esta presenta unha sociedade sen diferenzas de sexo, e baleira o fundamento antropolóxico da familia. Esta ideoloxía leva a proxectos educativos e directrices lexislativas que promoven unha identidade persoal e unha intimidade afectiva radicalmente desvinculadas da diversidade biolóxica entre home e muller. A identidade humana vén determinada por unha opción individualista, que tamén cambia co tempo ».45 É inquietante que algunhas ideoloxías deste tipo, que pretenden responder a certas aspiracións ás veces comprensibles, procuren imporse como un pensamento único que determine incluso a educación dos nenos. Non hai que ignorar que « o sexo biolóxico (sex) e o papel sociocultural do sexo (gender), pódense distinguir pero non separar ».46 Por outra banda, « a revolución biotecnolóxica no campo da procreación humana introduciu a posibilidade de manipular o acto xenerativo, converténdoo en independente da relación sexual entre home e muller. Deste xeito, a vida humana, así como a paternidade e a maternidade, convertéronse en realidades compoñibles e descompoñibles, suxeitas principalmente aos desexos dos individuos ou das parellas ».47 Unha cousa é comprender a fraxilidade humana ou a complexidade da vida, e outra cousa é aceptar ideoloxías que pretenden partir en dúas os aspectos inseparables da realidade. Non caiamos no pecado de pretender substituír ao Creador. Somos creaturas, non somos omnipotentes. O creado precédenos e debe ser recibido como don. Ao mesmo tempo, somos chamados a custodiar a nosa humanidade, e iso significa ante todo aceptala e respectala como foi creada.

57. Dou grazas a Deus porque moitas familias, que están lonxe de considerarse perfectas, viven no amor, realizan a súa vocación e seguen adiante, aínda que caian moitas veces ao longo do camiño. A partir das reflexións sinodales non queda un estereotipo da familia ideal, senón un interpelante « collage » formado por tantas realidades diferentes, colmadas de gozos, dramas e soños. As realidades que nos preocupan son desafíos. Non caiamos na trampa de desgastarnos en queixumes autodefensivos, en lugar de espertar unha creatividade misioneira. En todas as situacións, « a Igrexa sente a necesidade de dicir unha palabra de verdade e de esperanza [...] Os grandes valores do matrimonio e da familia cristiá corresponden á procura que impregna a existencia humana ».48 Se constatamos moitas dificultades, elas son -como dixeron os Bispos de Colombia- un chamado a « liberar en nós as enerxías da esperanza traducíndoas en soños proféticos, accións transformadoras e imaxinación da caridade ».49


38 Conferencia Episcopal Arxentina, Navega mar dentro (31 maio 2003), 42.
39 Conferencia do Episcopado Mexicano, Que en Cristo a nosa paz México teña vida digna (15 febreiro 2009), 67.
40 Relación final 2015, 25.
41 Ibíd., 10.
42 Catequese (22 abril 2015): L?Osservatore Romano, ed. semanal en lingua española, 24 de abril de 2015, p. 12.
43 Catequese (29 abril 2015): L?Osservatore Romano, ed. semanal en lingua española, 1 de maio de 2015, p. 12.
44 Relación final 2015, 28.
45 Ibíd., 8.
46 Ibíd., 58.
47 Ibíd., 33.
48 Relatio Synodi 2014, 11.
49 Conferencia Episcopal de Colombia, A tempos difíciles, colombianos novos (13 febreiro 2003), 3.Comentarios

Entradas populares